Heb je een vraag voor ons? Kijk eerst even of hij hier tussen staat. 

 

Tijden, vakanties en verlof

De kinderen mogen 10 minuten voordat de school begint naar binnen: om 8.20 u 

Schooltijden groepen 1 t/m 8

Maandag 08.30-14.15    
Dinsdag 08.30-14.15    
Woensdag 08.30-14.15    
Donderdag 08.30-14.15    
Vrijdag 08.30-14.00    

 

Schooljaar 2022-2023  
Start nieuwe schooljaar 29 augustus 2022
Studiedag 15 september 2022
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Sudiedag  31 oktober 2022
Studiedag 6 december 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Studiedag  18 januari 2023
Carnavalsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023
Studiedag 27 februari 2023
Studiedag 7 april 2023
2e Paasdag 10 april 2023
Studiedag 21 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart  18 mei en 19 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
Studiedag 6 juli 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

 

Alle kinderen hebben gymlessen op maandag- en vrijdag

Groep 1 en 2 in het speellokaal op school.

Op maandag en op vrijdag zijn de gymlessen voor groep 3 t/m 8 in de sporthal van de Meijhorst.

De exacte tijden staan in de schoolgids (zie schooldocumenten op deze website). 

 

In de Sporthal gymmen de kinderen (groep 3 t/m 8) in een T-shirt, een korte broek of een gym- of balletpakje. In verband met de hygiëne en veiligheid is het verplicht gymschoenen te dragen. Deze schoenen mogen niet buiten gedragen worden.

Het is de bedoeling dat de kinderen de gymspullen na de les mee naar huis nemen zodat deze gewassen kunnen worden.

Verder is het in verband met veiligheid niet toegestaan om met een hoofddoek te gymmen.

Voor de gymlessen in de speelzaal (groep 1 t/m 3) hebben de kinderen gym- of balletschoenen nodig die op school blijven.

Als een kind ziek is of om andere redenen niet op school komt, dan horen we dit graag vóór begin van de lessen. 
Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch gebeuren.


Email-adres: administratie.meiboom@conexus.nu   
Telefoonnummer: 024-344 31 38 

Je kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden. We zullen je dan proberen te bereiken en vragen je kind op school op te komen halen. We sturen kinderen niet alleen naar huis. Als we geen gehoor krijgen blijft het kind op school.

Als je kind meteen naar de dokter of het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst jou als ouders/verzorgers te bellen, zodat je  met je kind mee kunt gaan. Dat is prettiger voor jouw kind. Als we je niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. Het is daarom belangrijk wijzigingen in telefoonnummers aan ons door te geven en ook eventueel een tweede nummer (werk of opa of oma).

Je kunt toestemming vragen voor buitengewoon verlof met het formulier op deze website onder de kop ‘schooldocumenten’.
Het formulier voor een vrijstelling kun je krijgen bij Natalja (administratie) of Marina. Het ingevulde en ondertekende formulier kun je samen met de benodigde verklaringen inleveren op school. 

Via de adminstatie ontvangt u bericht over goed- of afkeuring van het verzoek.,

Buitengewoon verlof 
Soms zijn er omstandigheden waarvoor kinderen buitengewoon verlof krijgen. Hiervoor zijn regels opgesteld. Dit geldt alleen als er sprake is van: 
• bepaalde religieuze feestdagen;
• de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan; 
• andere gewichtige omstandigheden, zoals een begrafenis, huwelijk van familie, gezinsuitbreiding of verhuizing. 

Je kunt toestemming vragen voor buitengewoon verlof met het aanvraagformulier buitengewoon verlof. Dit kun je vinden op deze website onder de kop ‘schooldocumenten’of  ophalen bij Natalja (administratie) of Marina. Het ingevulde en ondertekende formulier kun je samen met de benodigde verklaringen inleveren op school.

Extra verlof voor vakantie 
Volgens de leerplichtwet mag alleen buiten de officiële schoolvakanties vrij worden gegeven als door de aard van het beroep van een van de ouders het gezin niet ten minste twee weken tijdens de schoolvakanties met vakantie kan.
Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt. Het betreft doorgaans beroepen in de toeristische industrie.

Contact gegevens Leerplichtzaken
Leerplicht / verlof Bureau Leerplichtzaken Gemeente Nijmegen: Korte Nieuwstraat 6, Nijmegen, tel. 024 329 91 11. 

Wij vragen je dokters- en tandartsafspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. 
Een afspraak onder schooltijd dient zo snel mogelijk van te voren schriftelijk gemeld te worden bij de leerkracht op vertoon van de afsprakenkaart of -brief.

 
Aanmelden voor de school en onze partneractiviteiten

Iedereen kan in principe een afspraak maken voor een kennismaking of rondleiding. Dit kan door een afspraak te maken met de directeur via het e-mail adres: directie.meiboom@conexus.nu

De (waarnemend) directeur zal de verdere procedure uitleggen.

Om aan te melden is het belangrijk dit aan te geven bij ww.schoolwijzernijmegen.nl

Bij www.schoolwijzer.nl kun je je  kind aanmelden voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Je mag je kind aanmelden vanaf de leeftijd van 2 jaar en 9 maanden. 
Meld je je kind aan vóór 1 maart voorafgaand aan de start van het schooljaar, dan heb je de meeste kans dat je kind een plek krijgt op de school van je voorkeur. 

Het programma op www.schoolwijzer.nl leidt je vanzelf door het systeem. Lukt het je niet, dan kunt je een afspraak maken op het kantoor van Schoolwijzer Nijmegen (tel. 024-360 20 22). Je kunt ook een email sturen naar: info@schoolwijzernijmegen.nl.

In Nederland is het basisonderwijs gratis. Dit betekent dat de school zich moet redden met de middelen die de overheid ter beschikking stelt. 


Elk schooljaar organiseert het schoolteam samen met ouders diverse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, carnaval en de sportdag. Dit zijn extra activiteiten buiten het normale schoolprogramma om. De school heeft hiervoor dan ook geen budget. Dit soort extra’s zijn voor de kinderen juist erg bijzonder. 

Daltonacademie de Meiboom vraagt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. 
Voor dit schooljaar (2022-2023) is het bedrag van deze jaarlijkse ouderbijdrage vastgesteld op: 
1ste kind € 20,- 
2de kind € 18,- 
3de kind of meer € 15,- 
Voorbeeld; een gezin met 4 kinderen: 1ste kind is €20,-, 2de kind €18,-, 3de kind €15,- en 4de kind €15,-.
De bedragen worden bij elkaar opgeteld. 
Dat betekent dat ouder(s)/ verzorger(s) van een gezin van 4 kinderen €68,- betalen als ouderbijdrage. (Je mag altijd meer betalen.) 
Je kunt het hele bedrag ineens of in termijnen bij Marina betalen. 
Ook kan het bedrag overgemaakt worden op rekeningnummer NL50ABNA049 16 69 186 t.n.v. M.v.d.Broek onder vermelding van : ouderbijdrage en de naam van uw kind. 


 

Wij vinden ouderbetrokkenheid in al z’n vormen belangrijk. Of dat nu directe betrokkenheid is bij jouw kind, of meehelpen of meebeslissen op school.

Wil je hier meer over weten lees dan meer op onze pagina Ouders als partners

Binnen onze school is een peutergroep van KION gehuisvest. De basisschool en de peuterspeelzaal werken nauw met elkaar samen. Zo zorgen wij voor een aaneengesloten ontwikkeltraject voor je kind. Je  kunt je  kind via de website van KION aanmelden: https://www.kion.nl/

De Meiboom biedt een breed aanbod van naschoolse activiteiten: 

    • Dans- en theaterlessen  van de Lindenberg. Deze lessen zijn op dinsdag en vrijdag aansluitend op school. Deze lessen zijn gratis.

    • Het Activiteitenplein van Bindkracht10 biedt met de Huiskamer op dinsdag, woensdag en donderdag activiteiten aan voor verschillende groepen. Kosten Huiskamer: € 7,50 per blok per gezin.

Twee weken voor de start van de activiteiten van het activiteitenplein en de Lindenberg krijg je bericht via Social Schools. Ouders kunnen hun kind inschrijven bij de medewerkers van Bindkracht10.


Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt iedere ouder een overzicht met de data en de tijden van de activiteiten. 

 
Overige praktische zaken

Voor kinderen blijft de eigen verjaardag een belangrijk moment in het jaar.

Iedere groep heeft zo een eigen traditie, maar voor alle kinderen geldt dat ze een kaart krijgen van de leerkracht met een wens voor de jarige. We streven er naar om de verjaardag zoveel op de dag dat het kind jarig is te vieren. Concreet betekent dit het volgende: Als een niet op een schooldag jarig is mogen ouders of kinderen zelf minimaal 1 week van tevoren afspreken met de leerkracht van de jaargroep wanneer de verjaardag wordt gevierd.

 

De kinderen mogen op de dag dat het in de groep wordt gevierd 

1 traktatie meenenemen.

Dat wil zeggen:Bij voorkeur: 1 stuk (spies) fruit: dit mag meteen na het ‘feestje’ uitgedeeld worden.

En anders: 1 klein uitdeelzakje snoepjes OF 1 klein cadeautje OF 1 zakje chips Wanneer jarige kinderen meerdere dingen mee nemen/krijgen om uit te delen, is dat vervelend voor de jarige.

Hij/zij moet dan kiezen welke traktatie uitgedeeld worden en de rest neemt de jarige weer mee naar huis.

We doen dit in alle groepen hetzelfde omdat we daarin voor alle leerlingen 1 lijn willen trekken. Schoolgids Daltonacademie 2021-2022.

Omdat we gezonde voeding belangrijk vinden en hierbij ondersteuning aan ouders willen bieden, deelt het kind de traktatie (chips/snoepjes) uit bij het naar huis gaan. Op die manier kunnen de ouders/verzorgers mee bepalen wanneer de traktatie (als deze eetbaar is) opgegeten mag worden.

Op de Meiboom wordt de fruit- en waterregel gehanteerd. Dit betekent dat alle kinderen tijdens de ochtendpauze alleen fruit, groente en water mogen nuttigen.

Kinderen leren zo de verschillende smaken van fruit en groenten goed kennen en fruit of groente ‘zien’ eten, doet eten. Het eten wordt indien nodig in een afgesloten bakje meegegeven. Door water te drinken i.p.v sapjes etc. stimuleren we niet alleen een gezonde leefstijl bij de kinderen maar dragen we ook bij aan een beter milieu met minder afval.

Op De Meiboom maken we gebruik van enkele online systemen. Social Schools voor onze communicatie met jullie als ouders, Kindportfolio Online waarin de kinderen hun ontwikkeling laten zien en Prowise Go waarin veel online oefen- en leermateriaal staat.

Mochten jullie als ouders problemen hebben met het koppelen van deze systemen aan jouw eigen laptop of telefoon, dan kun je een afspraak maken met Koen van ICT-beheer. Deze afspraak is altijd  op vrijdagmiddag vanaf na de lunch.

Je maakt een afspraak door een email te sturen naar: ict.meiboom@conexus.nu.

Voor de afspraak neem je het volgende mee, anders kunnen we jou niet helpen:

  • Het e-mailadres dat je gebruikt
  • Het wachtwoord van dit e-mailadres
  • Het device dat je gekoppeld wilt hebben voor deze systemen

Het is niet mogelijk zonder afspraak langs te komen.

 

Bibliotheek op school 
Lezen vinden wij als school erg belangrijk. Wij besteden hieraan veel tijd en energie. 
We hebben een eigen schoolbibliotheek waar kinderen vanaf de peuterspeelzaal een boek kunnen lenen om in de klas of thuis te lezen. 

Vanaf de kleutergroepen krijgen de kinderen één keer per week huiswerk mee. 
Bij de kleuters gaat het vnl. om voorlezen van prentenboeken.

We verwachten van ouders dat zij kinderen helpen/ondersteunen bij het maken van het huiswerk. 

Op Daltonacademie de Meiboom wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd.

Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 


In het privacyreglement (zie www.demeiboom.nl (praktische informatie-privacy) voor een directe link naar dit reglement) is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 
Natuurlijk kun je  voor vragen ook terecht bij de directie. 

Wanneer je iets dwars zit, je een probleem hebt of klacht heb over school, kun je naast de leerkracht, of directie ook terecht bij de Interne Contactpersoon.

We hebben een procedure voor klachten en onvrede. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

  • Overleg eerst met de direct betrokkene, meestal is dit de leerkracht. Lukt dit niet, dan
  • Overleg met directie; niet tevreden of wil of kan je het niet met hen bespreken,dan kan je kan terecht bij de interne contacpersoon (i.c.p.er).
  • Overleg met de Interne Contactpersoon: Marina Gielen.
  • In overleg tussen de klager en de i.c.p.-er zal bekeken worden waar de klacht thuishoort.
  • Inschakeling Externe Vertrouwenspersoon: Als blijkt dat er sprake is van (seksuele) intimidatie of machtsmisbruik kan de klacht worden doorgespeeld naar de externe vertrouwenspersoon van de Stichting Conexus: Pieter-Jan Landsheer p/a NIM maatschappelijk werk Postbus 6841 6503 GH Nijmegen

Met deze externe vertrouwenspersoon kan de klager bekijken hoe de klacht verder afgehandeld moet worden: door

  • of als tussenpersoon op te treden tussen klager en aangeklaagde;
  • of de klacht door spelen naar de externe klachtencommissie: De landelijke commissie van VOS/AB.

In overleg met het bestuur van de Stichting Conexus is er een gedragscode opgesteld die in de documentenmap (op iedere school aanwezig) ingezien kan worden en waarin een aantal regels staan waar iedereen die bij de school betrokken is zich aan dient te houden. Daarnaast is ons uitgangspunt: respect hebben voor elkaar en jezelf.

Elkaar wijzen op ongewenst gedrag hoort daarbij, net zoals "nee" leren zeggen tegen elke vorm van (seksuele) intimidatie. Tevens is er enige jaren geleden een project ter voorkoming van (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik tot stand gekomen: Blijf van me af! dat op een aantal scholen al eenmaal is uitgevoerd (ook bij ons op school) en waarvan het de bedoeling is dit eens in de drie jaar op alle scholen van de stichting uit te voeren.

Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke problemen te bespreken, ofwel met de directeur en/of met een van de teamleden. Samen streven we naar een goede oplossing.