Taal is een vrijwel vanzelfsprekend onderdeel in ons leven. Maar als iets ons onderscheidt van andere wezens op deze aarde is het wel onze taal. Probeer maar eens iets uit te leggen of over iets na te denken zonder taal. Lastig hè?

Taal geeft ons het vermogen om te denken over iets, om vooruit of naar het verleden te kijken. 

Alles begint bij taal

Daarmee is taal ook de basis voor leren op school. Rekenen, spelling, gym, tekenen, bij alles heb je taal nodig om het uit te leggen, te begrijpen, vragen te stellen, te onderzoeken en erover te overleggen.

Onze actieve- en passieve taalbeheersing groeit ons hele leven door, maar het snelst in onze jeugd.

Op De Meiboom is daarom vanaf de eerste dag veel aandacht voor Nederlandse  taalverwerving. In de kleutergroepen vooral op de gesproken taal, vanaf groep 3 krijgt de geschreven taalverwerving een prominente plek.

De school maakt daarbij o.a. gebruik van Weerwoord waarbij elke week woorden aangeboden worden in een verhaal dat aansluit bij de actualiteit.

 

Woordenschat en idioom

Taal zit tot in alle kieren van ons leven. Ook bij leren kunnen we niet zonder taal. Voor de toekomst van jouw kind is een goede beheersing van de Nederlandse taal van groot belang. Hoe beter de beheersing, hoe beter jouw kind zich zal kunnen redden in complexere situaties in bijvoorbeeld studie en werk. Hoeveel woorden iemand kent heeft grote invloed op het opleidingsniveau dat iemand kan behalen.

De Nederlandse taal zit, net als elke andere taal, daarnaast vol met uitdrukkingen en gezegden. Dit noemen we idioom. Als je hier niet in thuis bent, mis je veel informatie of kun je in onbedoelde misverstanden terecht komen. Bovendien voegen ze creativiteit en humor toe aan de taal.

 

Leren in context

Taalverwerving doe je niet door alleen maar woordjes te leren. Door woorden te verbinden aan dingen die kinderen al weten, door het te doen, te laten voelen of door erover te praten verbind je de woorden aan betekenissen. Met die context krijgt het een plek en leert jouw kind om de woorden ook te herkennen en te gebruiken.

Op De Meiboom is taal is daarmee een onmisbaar onderdeel voor leren.

 

Taal & rekenen

Rekenen draait om getallen, cijfers en de bewerking van de getallen. Maar zonder begrip van wat deze getallen zijn en wat je er mee doet kun je niet rekenen. Hiervoor heb je de taal nodig. Veel rekenen zit bovendien “verpakt” in een verhaal, waarbij de kinderen leren om uit een alledaagse situatie de som te halen. 

 

Taal & WO

WO (Wereld Oriëntatie) verrijkt de wereld van de kinderen en verruimt hun blik. Dit kunnen we niet zonder taal. 

WO bestrijkt een groot gebied waarbij we het hebben over de wereld om ons heen. Binnen De Meiboom behandelen we dit binnen thema's die elkaar afwisselen. Van klein naar groot, van vroeger, naar nu en de toekomst. We beschrijven en denken na over wat we waarnemen, maar ook over hoe het is voor ons of zou zijn voor de ander voor onderwerpen zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. 

 

Taal & kunst

Mensen zijn van nature creatief. Kunst en mensen horen daarom bij elkaar. Het houdt de geest scherp, verbindt mensen en laat ons nadenken over wat we denken en voelen.ook hierin speelt de taal een grote rol. 

 

 

 

 

Belang van lezen

Lezen vergroot je woordenschat en ondertussen kun je plezier hebben, iets leren, wegdromen, een geniaal idee krijgen en je concentratie oefenen.Uit onderzoek blijkt dat wie elke dag 15 minuten leest er per jaar 1000 nieuwe woorden bij leert. 

Lezen biedt woorden aan in een samenhang, waardoor ze makkelijker beklijven. Door veel te lezen leer je ook om teksten beter te begrijpen. Vooral begrijpend lezen is een vaardigheid die van groot belang is in het succes van het onderwijs dat jouw kind volgt.

Voorlezen is trouwens ook een geweldige manier om én te genieten én met taal bezig te zijn. Niet alleen voor de kleintjes, maar ook voor oudere kinderen.

Bibliotheek op school

Om het plezier in lezen te ondersteunen heeft De Meiboom een schoolbibliotheek (de bieb) op school. In deze bieb kunnen de kinderen leuke leesboeken en weetboeken lenen. Deze boeken mogen ook mee naar huis. 

Bereslim

Met lezen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Kinderen die van jongs af aan voorgelezen worden ontwikkelen een grotere woordenschat en leren de taal beter begrijpen. Met Bereslim krijgt jouw kind aan de hand van digitale prentenboeken leuke verhalen voorgelezen. Daarnaast leert jouw kind leerstrategieën aan. 

Bereslim is dé aanbieder van pedagogisch verantwoorde computerspellen voor jonge kinderen. Bereslim er voor kinderen van 3 tot 7 jaar én hun ouders en opvoeders. Kinderen kunnen leuke en leerzame spelletjes doen en prachtige prentenboeken bekijken. De producten van Bereslim kunnen zowel thuis gebruikt worden als door scholen, peuterspeelzalen en bibliotheken.

In alle spellen van Bereslim wordt aandacht besteed aan het aanleren van goed leergedrag. Bij het leren kunnen kinderen verschillende soorten strategieën gebruiken, dit noemen we leergedrag. De ene strategie is effectiever dan de ander. Als kinderen effectieve leerstrategieën gebruiken, blijkt dat kinderen op school beter presteren. Daarom is het belangrijk dat kinderen die niet zo'n goede strategie hebben, leren om hun strategie te veranderen.

 

Exploring English

Tijdens de basisschooltijd moeten kinderen één vreemde taal aangeboden krijgen. Net als de meeste scholen kiezen wij voor Engels. Door al van jongs af aan met een taal in contact te komen leren de kinderen spelenderwijs de klanken en woorden en betekenissen van woorden herkennen.

Diepgaande kennis van de grammatica en woordenschat wordt op de middelbare school aangeboden.  

Wat als het lastig is

Als blijkt dat lezen niet vanzelf gaat kijken we eerst waar de oorzaak ligt. Aan de hand daarvan wordt gekeken hoe we jouw kind het beste kunnen ondersteunen.

Dyslexie

Indien de leerling moeite blijft hebben met lezen en schrijven, maar wellicht ook met automatiseren, kan er sprake zijn van dyslexie. Door middel van een onderzoek kan bekeken worden of hier sprake van is en passende begeleiding binnen en/of buiten school geboden worden.

NT2

Als je opgroeit met een andere moedertaal dan Nederlands, kan het lastig zijn om op te pikken wat er op school aangeboden wordt. Om daarin extra ondersteuning te bieden hebben we op De Meiboom een NT2 deskundige in het opvangen van leerlingen met een geringe woordenschat.