Taalkundig geef je onderwijs aan kinderen, wij maken liever onderwijs met de kinderen.

Dat zie je terug in de kindportfolio’s, waarin zij laten zien wat zij bereikt hebben, maar ook vertellen wat zij nog voor zichzelf in het verschiet zien.

Daarnaast krijgen de kinderen in toenemende mate inspraak in hoe zij de school als een prettige leer- en leefomgeving zien.

 

Kids4Dreams

Wij zijn trots op onze speciale relatie met Danny Dijkhuizen van Kids4Dreams. Met de door hem ontwikkelde methode kiezen de kinderen uit hun klas kindambassadeurs. Deze nemen onder andere plaats in de Kinderraad

Gemiddeld ééns per twee weken komt de kinderraad bij elkaar.
Tijdens bijeenkomst kunnen de kinderen hun wensen, ideeën en inzichten delen met de directie van de school. 

Zij denken mee in dingen die hun welzijn en onderwijs op school aangaan. Vaak komen hier verrassende inzichten uit naar voren die daadwerkelijk een bijdrage leveren om het voor iedereen op school beter te maken.

In de Klassenvergadering kunnen de kinderen uit de klas onderwerpen inbrengen die zij belangrijk vinden. Eventueel worden deze aan hun kindambassadeurs meegeven om ingebracht te worden in de Kinderraad.