De Meiboom staat in een diverse wijk, de Meijhorst, in de kleurrijke stad Nijmegen. 

Dat maakt ook de school tot een ontmoetingspunt van vele achtergronden en culturen. Met die rijkdom binnen onze muren geven wij vorm aan ons onderwijs vanuit de Daltonkernwaarden, KIVA doelen en kernkwaliteiten van onze school.
 

Wij zijn mensen vanwege andere mensen (Sotho)

Diversiteit en identiteit

Met ons onderwijs willen wij de kinderen een kansrijke voorbereiding geven op hun toekomst als Nederlands- en wereldburger. Wij vinden het daarom belangrijk dat alle kinderen thuis zijn en raken in de Nederlandse taal en cultuur.

Dit doen wij zonder de unieke eigen wortels van ieder kind uit het oog te verliezen. Voor ieder kind willen wij dat het zich veilig en gewenst voelt in al zijn eigenheid.

Aan onze van oudsher Katholieke identiteit geven wij op een interreligieuze wijze uiting. De Meiboom staat open voor alle religies.

Diversiteit als kracht

Uit vele onderzoeken is reeds naar voren gekomen dat diversiteit een kracht is. Samenlevingen, werksituaties en andere sociale structuren varen wel bij de kwaliteiten en verschillende invalshoeken die mensen met zich mee brengen.

Voor ons als school vinden wij het daarom belangrijk dat de kinderen om leren gaan en de waarde zien van andere meningen en invalshoeken.

Diversiteit en de toekomst

Onze samenleving wordt steeds internationaler. We zien een verschuiving plaatsvinden van de multiculturele naar een superdiverse samenleving.

Dat vraagt ook andere vaardigheden van de kinderen nu en in de toekomst. Maar het biedt ook de kansen om het talent dat voortvloeit uit die superdiversiteit te ontplooien. Kinderen zullen onder andere thuis zijn in meer talen, flexibeler zijn om zich aan te passen aan andere omgevingen. Ze zullen voor de uitdagingen die de toekomst ons biedt hun rijkdom aan creativiteit en invalshoeken in kunnen zetten.

Diversiteit en veiligheid

De Meiboom wil een plaats zijn waar ieder kind met zijn eigenheid een veilige plek heeft. Waar het onbelemmerd uit kan groeien tot een mens met verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen.

Dat gaat meestal goed en soms niet vanzelf. 

Binnen De Meiboom werken we met KIVA doelen en -kernkwaliteiten. Deze helpen de kinderen om om te leren gaan met gevoelens, conflicten en het vormen van een veilige groep voor iedereen. Een veilige groep waarin iedereen met al zijn eigenheid een plek heeft.