Van Daltonprincipes naar Dalton kernwaarden

Toen Helen Parkhurst begon met lesgeven wilde ze de kinderen een rijker en uitdagender onderwijs geven dan zij als kind had gehad.

Dit was de reden om te kijken hoe het stilzit- en luisteronderwijs uit die tijd omgezet kon worden in onderwijs dat kinderen helpt op te groeien tot verantwoordelijke, zelfstandige en gelukkige volwassenen. 

Leren is zóveel meer dan alleen taal en rekenen

Zij onderzocht wat het onderwijs kan bijdragen om onze kinderen te helpen hun talenten en creativiteit in kunnen zetten. Hoe draagt de school er aan bij dat zij opgroeien tot mensen die een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij, tot mensen die geleerd hebben om hun leven zelf zinvol in te vullen?

Wat maakt dat kinderen opgroeien tot mensen die het lef hebben om fouten te maken en ervan te leren, mensen die grenzen durven te verkennen? 

 

 

De principes waar het Daltononderwijs mee begon: 'freedom' en 'interaction of group life', zijn in Nederland in eerste instantie overgenomen als vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerken. En omdat ook Daltononderwijs, net als de kinderen groeit en leert zijn deze later verder uitgewerkt tot de vijf kernwaarden als basis voor het Daltononderwijs van nu. Zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten en directies.

Deze kernwaarden ondersteunen het leerproces van de kinderen.

  • Samenwerken
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Wil je meer weten over wat deze Daltonkernwaarden inhouden binnen de setting van het onderwijs? 
Klik op de onderstaande link voor een uitgebreidere beschrijving.

De Dalton kernwaarden nader bekeken