Jullie als ouders, wij als leerkrachten en iedereen die jouw kind binnen en buiten school ontmoet, allemaal hebben we invloed op jouw kind. Daarom vinden wij het belangrijk om als opvoeders een open contact met elkaar te hebben. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar helpen in wat het beste past om jouw kind optimaal te laten leren en groeien.

It takes a village to raise a child (Joruba, Zuid-Nigeria)

Als eerste zie je dat terug in de structuur van de Meiboom. Onze Daltonacademie beslaat een breed spectrum aan mogelijkheden binnen onderwijs en opvang.
Samen met onze partners bieden wij de kinderen daarmee een rijke omgeving om te leren en te groeien.

Binnen school(tijd)

Leren is zóveel meer dan taal & rekenen
Natuurlijk, je gaat naar school om te leren lezen, rekenen, schrijven en over de wereld om je heen te leren. Maar ook, en niet in de laatste plaats, over hoe je samenwerkt en samenleeft. Over jouw groei en jouw doelen bereiken.

Eigenaarschap ontwikkeling

Kiezend voor Daltononderwijs kun je niet anders dan kinderen de eigenaar te laten zijn van hun eigen ontwikkeling en leerproces. Helen Parkhurst moedigde van meet af aan de kinderen vrijheid te geven om hun eigen plan te maken, binnen de eisen en regels van de school en rekening houdend met anderen
Stapsgewijs bepalen de kinderen in toenemende mate wat ze wanneer en op welke manier willen bereiken. De leerkrachten ondersteunen de kinderen in dit proces door het portfolio als leidraad te nemen in de periodieke kindgesprekken met kinderen.

Portfolio

Het portfolio is een ik-document. De kinderen laten daarin zien wat ze hebben gedaan, waar ze trots op zijn, wat ze allemaal hebben geleerd. Maar ook waarin ze nog willen groeien. Dit portfolio gebruiken de kinderen en leerkrachten om te kijken wat er nodig is om de doelen te behalen. Daarnaast wordt het gebruikt om terug te kijken, eventueel samen met ouders, naar wat er is bereikt en hoe dat is gegaan. 

Leerlijnen met ik-doelen

Leren doe je uiteindelijk voor jezelf. Daarom werken wij op De Meiboom met ik-doelen. Ik kan, ik wil, ik ga. In het portfolio kunnen de kinderen aangeven waar hun ambitie ligt en waar ze naar toe willen groeien op lange en korte termijn.